När det gått en tid sedan begravningsakten och man fått ta emot deltagande från omgivningen kanske man känner att man vill tacka alla som på olika sätt funnits där under den svåra tid som en begravning innebär. Man kan då publicera en särskildtackannons i de tidningar som når ut till de berörda. Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av en sådan annons och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar tackannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna.

Ett alternativ till att annonsera i tidningarna eller ett komplement till en tackannons är att skicka ut tackkort direkt hem till de berörda. Vi gör fyrsidiga tackkort i färg med kuvert till. Utöver våra förslag på formuleringar, formgivning och fotografier från vår bildbank försöker vi hjälpa till med att utforma tackkortet enligt de önskemål eller idéer som finns hos de anhöriga. Tackkort är möjligtvis mer lämpligt när antalet man vill nå är litet mindre och när man vill ha en mer personlig korrespondens med adressaten. Å andra sidan når man med en tidningsannons ut till de många. Det är helt och hållet en fråga om vilket som känns bäst.