Ta kontakt med oss efter att läkare konstaterat dödsfallet.

Om någon avlider i hemmet kontaktar man alltid läkare först eller ringer larmnumret 112 för ledsagning. Läkare identifierar den avlidne, konstaterar dödsfallet och utfärdar dödsbevis. Därpå kan vi på begravningsbyrån hämta den avlidne och transportera denne till Kyrkhults eller Jämshögs församlingars kylrum för kommande kistläggning. Hämtningen utförs enligt överenskommelse mellan oss och de anhöriga. Vi transporterar även till andra församlingar.

Om någon avlider på äldreboende finns redan medicinsk personal på plats som konstaterar dödsfallet samt hjälper anhöriga att kontakta begravningsbyrån. Då kan vi efter överenskommelse hämta den avlidne till Kyrkhult eller Jämshögs kylrum för kommande kistläggning.

Vid dödsfall på sjukhus har Blekingesjukhuset med verksamheter i Karlshamn och Karlskrona, liksom övriga landstings sjukhus, egna kylrum. Enligt överenskommelse med anhöriga och efter kontakt med sjukhuset hämtar vi den avlidne till Kyrkhult eller Jämshög för kistläggning. Vi hämtar från sjukhus i hela landet.

Om oklar dödsorsak och identitet föreligger t.ex. vid trafikolycka kan polis eller läkare begära obduktion. En rättsmedicinsk undersökning utförs i Lund på Labmedicin Skåne, klinisk patologi. En klinisk dödsorsaksobduktion utförs i hemlandstinget. Efteråt hämtar vi hem den avlidne till Jämshög eller Kyrkhults kylrum. Vi transporterar även till andra församlingar.