Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning som visar den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. Senast tre månader efter dödsfallet ska bouppteckningen enligt lag vara inskickad till Skatteverket. Man kan göra den själv (blanketter finns på Skatteverkets hemsida), men om det känns svårt och dödsboet är stort, rekommenderar vi att man tar hjälp av en jurist eller någon med expertis man har förtroende för. Dödsboet betalar kostnaden för bouppteckningen.

Kontakta boutredare:


Hans Almqvist
Fläderbärsvägen 2
293 41 Olofström
tel: 0708-49 21 55
epost: hans.almkvist@oktv.se

Juristbyrån Bo Gardesköld
Holländarevägen 128
376 37 Svängsta
tel: 0454-845 50,0706-280 100
epost: Bo.Gardeskold@live.se

AREA Juridik & Förvaltning AB
Sara Rudolfsson
tel: 0733-98 54 63
epost: sara@areajuridik.se
 

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om det saknas pengar i dödsboet kan kommunen kostnadsfritt göra en dödsboanmälan som ersätter bouppteckningen. Kontakta skyndsamt kommunen där den avlidne var skriven för att få information om vad du behöver göra. Dödsboanmälan ska vara inne hos Skatteverket inom två månader från dödsfallet.

Du kan även söka ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning, dödsannons och gravsten. Det är tillgångarna på dödsdagen och eventuella inkomster efter den, som avgör om bistånd ges och med hur mycket. Kontakta socialkontoret innan du beställer begravningen, betala inte några räkningar innan du haft kontakt med socialkontoret, säg upp stående överföringar/ autogiro hos banken. Meddela även fordringsägare att utredning inför bouppteckning/dödsboanmälan pågår.

Kostnad för begravning kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp, ca 24 000 kr år 2020. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna. När bouppteckning/dödsboanmälan är klar och dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden kan dödsbodelägarna boka tid och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakta Socialförvaltningen, Olofströms kommun

tel: 0454-932 10, kommunens huvudväxel tel: 930 00