Själaringning och tacksägelse för medlem i Svenska kyrkan

Vid den första kontakten med begravningsbyrån anmäler vi det inträffade dödsfallet till den avlidnes hemförsamling. Vi ber om den avlidnes personuppgifter och frågar efter vilken dag dödsfallet inträffade. Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan innebär anmälan att själaringning i kyrkklockan kommer att äga rum. I Jämshögs församling vardagar kl. 15.00 och i Kyrkhults församling vardagar kl. 09.30. Kyrkklockorna kan ringa i fler församlingar. Det innebär också att man i kyrkan under söndagsgudstjänsten läser upp namnet på den avlidne, så kallad tacksägelse. Man kan önska en särskild dag då man vill att klockorna ska ringa för den avlidne och en särskild söndag när man vill att den avlidnes namn ska läsas upp.

Borgerlig begravning

Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan anmäls dödsfallet till församlingen i den ort där den avlidne är folkbokförd. Svenska kyrkan är huvudman inom begravningsväsendet och har en myndighetsutövande roll när det gäller gravsättning, begravningsplatser och kremation.

Möte med oss på begravningsbyrån

Vi avtalar en tid som passar alla berörda för att träffas på begravningsbyrån och sitta ned en eller par timmar tillsammans. Våra tider för möte är vanligtvis vardagar kl. 9.30 och kl. 12.30 men även andra arrangemang och hembesök är möjliga. Delar av arrangemanget kan också skötas över telefon och Internet. Vårt bild- och textmaterial är till hjälp vid exempelvis val av kista, blommor och dödsannons.

En del bitar i begravningens utformning och skick kan kännas självklara. Om den avlidnes önskan är känd eller nedskriven t.ex. i form av Livsarkivet så hedrar man den sista viljan och önskemålen. Om det är svårt med vissa beslut funderar man vidare och känner efter. Vi håller kontakten genom hela tiden kring begravningen och stöttar igenom alla frågor, funderingar, osäkerheter som finns att klara ut.

Vårt mål är att det under omständigheterna ska kännas så tryggt som bara möjligt är.