För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid ett dödsfall och i vilken ordning.

Ta hjälp.

Ta ledighet om du behöver, kolla med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Här följer valda delar i sammandrag från myndigheternas infosida på Internet: www.efterlevandeguiden.se. Vi tar upp de praktiska göromål, skyldigheter och rättigheter som aktualiseras vid ett dödsfall. Du hittar också kontaktuppgifter till myndigheter och företag och annat som är viktigt och bra att känna till! Ni kan alltid ringa direkt till oss på begravningsbyrån på tel: 0454-402 15.

Informera om dödsfallet

Myndigheter och kommuner får automatisk information om dödsfallet genom att en läkare skickar in dödsbevis till folkbokföringen.

Meddela de närmaste direkt, ta gärna hjälp. Familjen och arvingar behöver veta. Övrig släkt och vänner samt arbetsgivare, kollegor och grannar som den avlidne haft kontakt med kan också vara i behov att veta. Begravningsbyrån hjälper till med dödsannons så omgivningen får information om dödsfallet och om begravningen.

Informera eventuell hemtjänst och städbolag och se till hemmet om den avlidne har bott ensam.

Information om dödsfall sprids snabbt på sociala medier . Fundera över om ni vill avsluta konton eller låta dem vara kvar. Begravningsbyrån kan hjälpa till

Beställ intyget ”Dödsfallsintyg med släktutredning”

Intyget behövs för att sköta dödsboet. Beställ från Skatteverket tel. 0771- 567 567 eller ta hjälp av begravningsbyrån. Begravningsbyrån kan utfärda ett vårdnadsintyg om man vill ta hjälp av någon som inte finns med bland arvingarna i ”Dödsfallsintyg med släktutredning”. Skriv en fullmakt om ni är flera arvingar och vill att bara en av er ska sköta dödsboet.

Förbered begravningen och kontakta tidigt en begravningsbyrå

I Sverige ska begravning enligt lag ske inom 30 dagar. Begravningsavgiften täcker det viktigaste. I övrigt bekostas begravningen av dödsboets pengar som först och främst ska användas till begravningen.

Om dödsboets medel inte räcker kan man ansöka om stöd från Socialtjänsten i den kommun där den avlidne var skriven. Kontakta kommunen omgående om det saknas tillgångar.

Hade den avlidne särskilda önskemål om sin begravning? Finns det skrivna eller oskrivna önskemål? Fundera igenom hur ni vill att begravningen ska vara och hur mycket det får kosta.

Kontakta en begravningsbyrå. Du får hjälp med att boka en begravningsceremoni, arrangera en minnesstund, köpa blommor, gravsten och får svar och vägledning i de flesta frågor som rör dödsfallet.

Ta reda på om det finns en begravningsförsäkring. De flesta som har arbetat har haft avtalsförsäkring, Tjänstegrupplivförsäkring som ger ersättning vid dödsfall. Kontakta arbetsgivare eller fackförbund. Eller vänd dig till begravningsbyrån som kan undersöka vilka försäkringar som finns.

Sköta dödsboet själv eller ta hjälp av boutredningsman/jurist

Kontakta banken när du har ”Dödsfallsintyg med släktutredning” och se över situationen med dödsboets räkningar och ev. autogiro som ska stoppas. Öppna post och samla ihop viktiga uppgifter (papper) i hemmet

Adressändring för dödsbo

Tjänsten Särskild postadress kan beställas endast genom att ringa Adressändrings kundtjänst på telefonnummer 020-97 98 99, eller 0771-97 98 99.

Avsluta eller flytta över abonnemang

En del räkningar fortsätter komma i den avlidnes namn och du behöver kontakta varje avsändare. Det kan vara internetabonnemang, hemförsäkring och andra försäkringar, kabel-TV, prenumerationer, leasingavtal för bil, hyresavtal etc.

Tillgångar och konton bör inte röras förrän bouppteckning är registrerad. Begravningskostnader och vissa räkningar som hyra, amorteringar, el- och telefonräkningar får betalas från den avlidnes konto.

Bouppteckning

En bouppteckning är en förteckning som visar den avlidnes tillgångar och eventuella skulder. Senast fyra månader efter dödsfallet ska bouppteckningen vara inskickad till Skatteverket. Man kan göra den själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en jurist eller någon man har förtroende för. Begravningsbyrån kan förmedla kontakter till boutredningsmän i närområdet. Dödsboet betalar kostnaden för bouppteckningen.

Boupptecknare vi samarbetar med:

Hans Almqvist
Fläderbärsvägen 2
293 41 Olofström
tel: 0454-420 20

Juristbyrån Bo Gardesköld
Holländarevägen 128
376 37 Svängsta
tel: 0454-845 50, 0706-280 100
epost: Bo.Gardeskold@live.se

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om det saknas pengar i dödsboet kan kommunen kostnadsfritt göra en dödsboanmälan som ersätter bouppteckningen. Kontakta skyndsamt kommunen där den avlidne var skriven för att få information om vad du behöver göra. Dödsboanmälan ska vara inne hos Skatteverket inom två månader från dödsfallet.

Du kan även söka ekonomiskt bistånd till en enkel men värdig begravning, dödsannons och gravsten. Det är tillgångarna på dödsdagen och eventuella inkomster efter den, som avgör om bistånd ges och med hur mycket. Kontakta socialkontoret innan du beställer begravningen, betala inte några räkningar innan du haft kontakt med socialkontoret, säg upp stående överföringar/ autogiro hos banken. Meddela även fordringsägare att utredning inför bouppteckning/dödsboanmälan pågår.

Kostnad för begravning kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp, ca 24 000 kr år 2020. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand gå till begravningskostnaderna. När bouppteckning/dödsboanmälan är klar och dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden kan dödsbodelägarna boka tid och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakt till Socialförvaltningen, Olofströms kommun tel: 0454-932 10, kommunens huvudväxel tel: 930 00

Läs mer om vad som gäller året efter ett dödsfall på Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans gemensamma infosida: www.efterlevandeguiden.se

Fler råd kring att se till den avlidnes hem

 • viktiga dokument som kan ligga undanstoppade särskilt testamente
 • att inte betala räkningar. Kontakta istället fordringsägare och tala om att boutredning pågår
 • husdjur, kylskåp, sopor och krukväxter
 • sänka värmen
 • förebygga inbrott t.ex. med hjälp av tidsinställd belysning
 • ev. tillhörigheter på sjukhus, återlämna hjälpmedel och larm
 • lämna vapen till polisen, lämna överbliven medicin till apoteket
 • makulera ID-kort, pass och körkort
 • samla in reservnycklar
 • se till att bil är rätt parkerad
 • ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om.

Lokala företag att kontakta om köp, tömning och städning av dödsbon

1. Återbruket, Olofström
Topeliusvägen 1 i Olofström.
Öppettider: mån - fre kl. 08.15 -15.00
Telefon: 0454-936 20

2. Antikt Tryckt & Präglat AB, Kyrkhult och Karlshamn
Telefon: 0454 – 122 50 / 070 32 56 180

3. Begagnat-Centralen i Blekinge AB, Karlshamn
Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn
Tel. 0708-898140
Hemsida
E-post: begagnat-centralen@live.se

4. Blekinge Varuförmedling, Asarum
Verkstadsvägen 1
37450 Asarum
Tel.0454-848600
Öppettider
Måndag: stängt
Tisdag-Fredag: 12:00 - 18:00
Lördag-Söndag: 10:00 - 16:00
Hemsida
e-post: hanjo4@live.se

PO-Service AB, Olofström – städning, transport – och bygg
KV. Lindbacken
Västra storgatan 10
293 38 Olofström
Tel.0454 – 57 59 90
Hemsida

HS Service & Support AB – städning
Grönavägen 7
374 32 KARLSHAMN
Mobil: 0708-79 28 42
Mail: karlshamn@hs-sos.se
Hemsida

Blekinge Lås & larmteknink, Karlshamn – låssmedstjänster
Telefon: 0454-311 66 br /> Adress: Nyemöllevägen 12, 374 32 Karlshamn
Hemsida