Musiken spelar en bärande roll under begravningsakten. Musiken bär med sig närvaron av den avlidnes önskemål och uttryck, den fyller i och frigör känslorna i de anhöriga åhörarnas hjärtan. I Svenska kyrkans ordning sätter musiken också formmässigt en ram runt akten i det att man traditionsenligt har ett inledande musikstycke och ett avslutande.

Om den avlidne önskat vissa musikstycken eller psalmer till sin begravningsakt kan kyrkans kantorer framföra dem på orgel, piano och oftast, om så önskas som solosång. Man kan också anlita särskilda solister som sjunger och kanske spelar ett blås- eller stränginstrument. Det går också bra att man själv som anhörig, släkting eller bekant, sjunger eller spelar, läser ett stycke eller på annat sätt uttrycker sin saknad och kärlek till den avlidne. Man kan också spela upp musik från CD-skiva eller liknade.

Vid besöket på begravningsbyrån går vi igenom vilken musik som man vill ha på begravningsakten. Vi samtalar om och går genom olika idéer, önskemål och frågor som finns om aktens utformning och vilken musik man önskar. Vi har kontaktuppgifter till ett antal verksamma solister i närområdet och undersöker om de är möjliga att boka in för den aktuella begravningen. Solister bekostas inte av begravningsavgiften utan är en extra kostnad för dödsboet.