En dödsannons i tidningar som når den bortgångnes släkt, vänner och bekanta är ett sätt att utrycka sin saknad, sin hedersbevisning för den avlidne och att offentliggöra det inträffade dödsfallet. Genom annonsen meddelar man tid och plats för begravningsceremonin och bjuder in till ev. begravningskaffe/ minnesstund efteråt. Man ger omgivningen och begravningsgästerna viktig information om dödsfallet och begravningen. Ska akten avslutas i ceremonilokalen eller vid graven? Är det en begravning inom familjen eller helt privat? Önska man gynna en särskild hjälporganisation genom minnesgåvor till den avlidnes minne. I annonsen finns kontaktuppgifter till fonder och/ eller till begravningsbyrån. Det är helt valfritt att sätta in en dödsannons.

Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av dödsannonsen och visar vårt material av symboler och verser. Man ges direkt möjlighet att se och godkänna annonskorrektur med prisuppgift. Vi skickar och bokar dödsannonsen direkt i tidningarna. Vill man justera i efterhand går det oftast bra. Man får gärna ta med sig ett antal annonsutskrifter som minne om man så önskar.

Här kan man utforma dödsannonsen i lugn och ro hemma vid en dator. Man kan titta på ett stort urval av verser och symboler i både färg och svartvitt. Annonsen kan ni sedan skicka eller skriva ut och ta med till oss som ett underlag inför mötet på begravningsbyrån.