Borgerlig, kyrklig eller annan form av begravningsakt

Begravningslagen lämnar själva akten innan gravsättningen helt fri.

I mötet på begravningsbyrån samtalar vi utifrån den avlidnes och anhörigas önskemål för att skapa den begravningsceremoni som känns rätt just för dem, oavsett deras tros- och livsåskådning eller kulturella bakgrund. Vanliga inslag förutom de religiösa i en begravningsakt är levande och inspelad musik, solosång, minnestal, diktläsning, gemensam sång och det personliga avskedstagandet med eller utan en handblomma som man lägger vid kistan eller urnan.

Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning är den dominerande, runt 90 % väljer en kyrklig begravningsakt. Begravning enligt svenska kyrkans ordning

Pingstkyrkan, Katolska kyrkan och Serbisk-Ortodoxa kyrkan har församlingar och kyrkobyggnader i Olofströms kommun. Svenska kyrkan erbjuder konfessionsfria lokaler för begravningsceremonier och för minnesstunder där man kan utforma begravningsakten och sederna kring den inom ramen för sin tro och sina önskemål. Man kan välja att inte ha någon begravningsakt alls och istället t.ex. samlas enbart vid gravsättningen. ”Olika kulturers seder och bruk vid begravningar”.

Begravningsdagens datum och tjänstgörande präst eller borgerlig begravningsförrättare

I Jämshögs församling sker begravningar normalt kl. 10.00 och kl.13.00 onsdagar, torsdagar och fredagar. Kyrkhults församling har normalt begravningstider på fredagar kl. 10. 30 och 13.00 samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under de olika begravningstiderna tjänstgör olika präster och kyrkomusiker. Om man vill anlita en särskild präst så undersöker vi den möjligheten i samråd med kyrkoherden i församlingen. En borgerlig begravning bokas in under samma tider eftersom gravsättningen är beroende av kyrkogårdens personal och schema. Vi samarbetar med alla församlingar.

Prästen eller den borgerliga officianten tar kontakt med de anhöriga. Man samtalar man om den bortgångnes liv, person och gärning, om val av ev. psalmer och andra inslag i begravningsakten. t.ex. tal eller annan musik. Det färdiga programmet för begravningsakten tar form och man ska nu vara klar över alla olika delar i akten tex. om det ska vara avskedstagande vid graven eller i ceremonilokalen.

Borgerlig begravningsofficiant

Anita Jönsson är utsedd borgerlig begravningsofficiant i Olofströms kommun. Man kan anlita en vän eller annan person som officiant eller hålla akten utan en särskild officiant.

Vi på begravningsbyrån har alltid en representant på plats innan, under och efter begravningsakten. Representanten ställer bl.a. i ordning kista, blomsterarrangemang och annan prydning som ljus och fotografier; hon/han visar vägen för anhöriga och begravningsgäster och finns tillgänglig för att svara på frågor och vara behjälplig vid behov.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida:

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån