Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Det finns ett stort urval och många möjligheter när det gäller valet av gravstenens utseende. Storlek, material och utförande bestäms i viss utsträckning av regler som kyrkogårdsförvaltningarna kan dels för olika gravplatsområden, dels för att främja upplevelsen av den aktuella kyrkogården som helhet. Om det redan finns en gravsten på platsen kompletterar man gravstenen med den avlidnes namn, samt födelse- och dödsdatum. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en upprustning av gravstenen så att de nytillkomna namnen och de tidigare är i samma skick samt att stenen uppfyller eventuella säkerhetskrav. Vi hjälper till med beställningen och de frågor som finns om regler och möjligheter när det gäller nybeställning eller förnyelse av en gammal gravsten

Här visar vi ett urval av gravstenar från en av våra samarbetspartners. Klicka på en bild så kommer du vidare till en leverantörs hemsida. Välj bland olika stensorter och se priser.

Gravsten 01 A – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 02 A – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 05 B – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 07 B – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 09 C – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 10 C – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 22 B – Nilssons Stenhuggeri

Gravsten 30 B – Nilssons Stenhuggeri