Jordbegravning eller kremation

I första hand är det den avlidnes önskan som styr valet. Runt 80 % kremeras i Sverige idag (år 2019). Om den avlidne inte lämnat någon särskild önskan och det är okänt vad denne hade valt så är det en fråga för de anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av de två begravningsskicken. Det är inte bråttom.

Under begravningsakten

Oavsett om det blir en jordbegravning eller en kremationsbegravning måste man ha en kista. Under själva begravningsakten får de anhöriga och andra närvarande ta avsked vid kistan. Akten avslutas antingen inne i kyrkan/lokalen och kistan bärs ut och sänks ned på gravplatsen på kyrkogården eller transporteras den inom de närmsta dygnen till krematoriet i Augerum, Karlskrona. Efter kremationen, ca tre veckor, kommer askan tillbaka i den urna man valt. Då urnsätts askan eller urnan på kyrkogården vid den gravplats man valt. Vid en jordbegravning kan man även avsluta akten ute vid gravplatsen på kyrkogården. Då går man i procession till gravplatsen och kan själv vara med och bära kistan. Man kan också anlita ett bärarlag till detta uppdrag. Kistan sänks och man ges tillfälle att ta avsked.

Direktkremation med akt på urna, akt vid graven, eller helt utan akt

Det förekommer att man kremerar utan föregående akt. Då transporteras kistan till krematoriet och när urnan eller askan kommer tillbaka kan man ha en begravningsceremoni med urnan i centrum, antingen avslutar man akten i kyrkan/lokalen eller följer man urnan till graven och sänker den där och tar sitt avsked. Efter direktkremation har att man ett helt år på sig att boka in begravningsakten och/eller urnsättningen. Att enbart samlas och ta farväl vid tillfället när urnan ska urnsättas är också en möjlighet. Man kan då utforma avskedet mer eller mindre ceremoniellt. Kanske med en präst eller med sång eller diktläsning. Alternativet att gravsätta helt utan akt eller uppsamling vid urnsättningen förekommer också.

Urnsättningen sker efter begravningsakten:

Urnsättningens tidpunkt avtalas mellan de anhöriga och kyrkogårdspersonalen, prästen kan också vara med. Normalt är tiderna för urnsättning i Jämshögs församling onsdag, torsdag och fredag kl. 14.30 och 15.00 och i Kyrkhults församling är det fredagar kl. 14.30 och 15.00 samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Andra församlingar kan ha andra tider. När kremeringen är klar, efter ca tre veckor, hämtar vi hem urnan till församlingarnas kylrum. Därpå tar församlingarna, i vissa fall begravningsbyrån, kontakt med anhöriga om urnsättning.