Första kontakten

Vid den första kontakten med begravningsbyrån anmäler vi det inträffade dödsfallet till den avlidnes hemförsamling, då ber vi om den avlidnes personuppgifter och frågar efter vilken dag dödsfallet inträffade. Om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan innebär anmälan att själaringning i kyrkklockan kommer att äga rum. I Jämshögs församling kl. 15.00 och i Kyrkhults församling kl. 09.30. Det innebär också att man i kyrkan under söndagsgudstjänsten läser upp namnet på den avlidne, så kallad tacksägelse. Både klockringning och tacksägelse är helt frivilligt och man kan avböja dem helt om man så önskar. Det går också bra att lämna önskemål om en särskild dag då man vill att klockorna ska ringa för den avlidne och en särskild söndag när man vill att den avlidnes namn ska läsas upp.

Om man inte är medlem i Svenska kyrkan anmäls dödsfallet till församlingen i den ort där den avlidne är folkbokförd, eftersom Svenska kyrkan är huvudman inom begravningsväsendet och har en verkställande roll när det gäller gravsättning, begravningsplatser och krematorier.

Vi avtalar en tid som passar alla berörda för att träffas på begravningsbyrån och sitta ned en eller par timmar tillsammans. Våra tider för möte är vanligtvis kl. 10.00 och kl. 13.00 vardagar men även andra arrangemang är möjliga. Vi har bild- och textmaterial som kan vara till hjälp vid olika val som ska göras. Vi går igenom de moment som vanligtvis ingår i en begravning. Vi har även möjlighet att göra hembesök och planera delar av begravningsordningen i hemmet.

En del bitar i begravningens utformning och skick kan kännas självklara. Om den avlidnes önskan är känd eller nedskriven t.ex. i form av Livsarkivet så hedrar man dennes sista vilja och önskemål. I det fall det är svårt att besluta hur vissa moment ska genomföras, funderar man vidare och känner efter. Vi håller kontakten genom hela begravningsfasen och tar successivt i alla de frågor, funderingar, osäkerheter som finns att klara ut för att det under omständigheterna ska kännas så bra som bara möjligt är.