De första timmarna efter dödsfall

Om någon avlider i hemmet kontaktar man alltid läkare först eller ringer 112 för ledsagning. Läkare identifierar den avlidne och konstaterar dödsfallet och uträttar dödsbevis som vidarebefordras till berörda myndigheter. I Blekinge län transporteras den avlidne till Landstingets närmaste bårhus enligt senaste offentliga upphandling.

Här i Olofström är det Karlshamns bårhus som tar emot den avlidne i väntan på att vi fått klartecken från de anhöriga att hämta hem den avlidne till Kyrkhult eller Jämshögs kylrum för kistläggning. Hämtningen utförs i regel inom två till fem dagar.

Om någon avlider på äldreboende finns redan medicinsk personal på plats och konstaterar dödsfallet samt hjälper er att kontakta begravningsbyrå. Då kan vi här direkt ta hand om den avlidne och ta denne till Kyrkhult eller Jämshögs kylrum för kistläggning.

Om oklar dödsorsak och identitet föreligger t.ex. vid trafikolycka kan polis eller läkare komma att begära en rättsmedicinsk undersökning vilken utförs i Lund på Labmedicin Skåne, klinisk patologi . Efteråt hämtar Amoria AB hem den avlidne till Karlshamns bårhus där vi sedan kan hämta hem denne till Jämshög eller Kyrkhults kylrum och för kistläggning.

Vid dödsfall efter sjukhusvistelse har Blekingesjukhuset med verksamheter i Karlshamn och Karlskrona liksom övriga landstings sjukhus bårhusinrättningar. Då kan vi direkt hämta den avlidne hem till Kyrkhult eller Jämshög för kistläggning. Vi hämtar från sjukhus i hela landet.

Vid längre transporter och utlandstransporter har vi hjälp av det specialiserade företaget EwE – KISTTRANSPORTER.