Begravningslagen

Alla som är bokförda i Sverige omfattas av den offentliga begravningsverksamheten. Begravningsverksamheten regleras genom lagstiftning, i första hand genom begravningslagen. Socialdepartementet har det övergripande myndighetsansvaret. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet regionalt och utser begravningsombud som ska granska huvudmannen för begravningsverksamheten. Det är Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter som är huvudmän för verksamheten som finansieras genom kyrkoavgiften och begravningsavgiften.

Svenska kyrkan är av tradition en grundpelare i begravningsritualerna i vår kultur. Efter att Svenska kyrkan blev fristående från staten förekommer det politiska diskussioner och utredningar om huruvida det skulle vara mer demokratisk med en mer religiöst oberoende huvudman. I Stockholm och Tranås kommuner har huvudmannaskapet gått över till kommunerna och finansieras då helt genombegravningsavgiften, likt i de fall då den avlidne avsagt sig sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften år 2010 var i genomsnitt 0,22 % av den beskattningsbara inkomsten.

Vad kostar en begravning? Begravningsavgiften ska täcka huvudmännens kostnader för den löpande begravningsverksamheten, dvs. för att hålla och sköta begravningsplatser m.m. Den ska också täcka huvudmännens kostnader för att erbjuda vissa tjänster i samband med begravningar, exempelvis för att ordna lokaler i samband med begravningsceremonier. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar.

Kostnaderna i samband med den enskildes begravning är till stor del beroende av de personliga önskemål som finns för begravningsceremonins utformning. Totalkostnad för en begravning i dag i Sverige är enligt Sveriges begravningsbyråers förbund som allra minst ca 6000 men vanligast mellan 18 000 och 26 000 kronor. Då tillkommer en kostnad för gravsten från cirka 5000;- och bouppteckning från 3500;-. Bouppteckning kan i vissa fall kräva ganska stora kostnader när man anlitar jurist som debiterar per timme och dödsboendet är stort och komplicerat.