Urnor

Efter kremation gravsätts stoftet efter både den avlidne och kistan i en särskild urna. Urnor finns i olika material som lera, glas och bark. De kommer i olika dekor och färg och i lite olika höjder, som högst 34 cm. Den avlidnes namn och levnadsårtal graveras in på urnan. Det finns möjlighet att välja att få ett handmålat motiv. Vi hoppas kunna bistå i alla önskemål om urnan och välkomnar alla frågor.

Här visar vi ett urval av urnor.

Rydenslogo