Tackkort och agendor

Här visar vi ett par exempel på vår egen produktion av tackkort och agendor. Vi har en stor bildbank med färgfoton från hemtrakten på de olika årstidernas landskap, våra kyrkor och andra motiv som blommor och mycket mer. Vi ger förslag på formuleringar, formgivning och fotografier från vår bildbank men vi hjälper också till med att utforma agenda och/eller tackkort enligt de önskemål eller idéer som finns hos de anhöriga.
Agenda prisexempel 30 st 875:-
Tackkort med kuvert 19:- per st