Kistor

Livet avslutas i en sista bädd − kistan.

Oavsett om det är jordbegravning eller en kremation vilar den avlidne här.
Under begravningsceremonin samlas man kring den blomsterhöljda kistan och tar farväl. Kistor finns i mängd utföranden och variationer. De är alla kring två meter långa och en dryg halvmeter breda. Invändigt finns alltid en madrass, kudde och täcke. Det är vår önskan att bistå i att finna kistan där alla önskemål om utsmyckningar, material och storlek uppfylls.

Här visar vi ett urval av kistor baserat på att de är vanligt förekommande.

 

Rydenslogo