Gravstenar

Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Kanske finns det redan en gravplats, en familjegrav där den avlidne har sin givna plats. Då finns det redan en gravsten vid familjegraven som man kan komplettera med den avlidnes namn. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en upprustning av gravstenen så att de nytillkomna namnen och de tidigare är i samma skick.

Här visar vi ett litet utbud av gravstenar från våra samarbetspartners.
Läs också mer om kyrkogårdarnas olika gravplatsalternativ och att välja gravsten, klicka här.

BlekingestenlogoNilssonslogo