Möte på begravningsbyrå

När man ska planera och genomföra begravningen för en närstående måste det få ta den tid som det tar och det måste få kännas rätt i alla led. Vi finns tillgängliga för att ledsaga de anhöriga utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål och hedra den avlidnes sista vilja. Vi vill göra vårt yttersta för att tillgodose alla önskemål som finns och undersöka alla möjligheter för att stilla alla behov i samband med begravningen. Alla frågor, funderingar och idéer som kan förekomma när man mist en närstående och ska planera begravningens utformning och skick är tillåtna att lyftas fram. Nedan går vi i tur och ordning igenom varje moment.

1. Den första kontakten: själaringning och tacksägelse
2. Jordfästning eller kremation
3. Gravplats och gravsten
4. Borgerlig eller kyrklig begravningsakt
5. Dödsannons
6. Blommor
7. Musik
8. Begravningsprogram/agenda
9. Begravningskaffe och övernattning
10. Tackkort och tackannons
11. Kransförteckning & minnesfotografier
12. Viktigt efter begravningen