Olofströms kommun

Vår verksamhet är i rutinmässig förbindelse med de kommunala boendena.
Om ett dödsfall inträffar på äldreomsorgens eller handikappsomsorgens boenden med medicinsk personal kan denna konstatera dödsfallet och vi kan då direkt hämta den avlidne till våra bisättningslokaler/kylrum. Förövrigt erbjuder kommunen borgerliga begravningsförättare som ett alternativ till kyrklig begravning med präst. Man kan också komma att behöva kontakta kommunens socialkontor när den avlidne saknar medel vissa begravningskostnader.