Landstinget Blekinge

Landstinget Blekinge:
Varje dödsfall konstateras och intygas av en läkare som undersökt kroppen. Läkaren har ansvar för att dödsfallet dokumenteras på rätt sätt och att den avlidne omhändertas lagenligt. Blekingesjukhusets bårhus i Karlshamn och Karlskrona förvarar de avlidna i väntan på att vi hämtar hem dem till våra bisättningslokaler/kylrum.
Länk till Landstinget Blekinge, klicka här.


Olofström kommun:
Vår verksamhet är i rutinmässig förbindelse med de kommunala boendena. Om ett dödsfall inträffar på äldreomsorgens eller handikappsomsorgens boenden med medicinsk personal kan denna konstatera dödsfallet och vi kan då direkt hämta den avlidne till våra bisättningslokaler/kylrum. Förövrigt erbjuder kommunen borgerliga begravningsförättare som ett alternativ till kyrklig begravning med präst. Man kan också komma att behöva kontakta kommunens socialkontor när den avlidne saknar medel vissa begravningskostnader.