Partners

Vår verksamhet bygger på en fortlöpande samverkan med ett antal aktörer inom både privat och offentlig sektor. Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige är en given medaktör. Förutom de partners som presenteras här kan vi förmedla kontakter till alla de företag och organisationer som man kan behöva hjälp ifrån i samband med en begravning i familjen.

Blomsterhandel

Kyrkor

Kistfabrik

Begravningskaffe & övernattning

Stenhuggeri

Landstinget Blekinge

Olofströms kommun