Jordfästning

Att tänka på när man väljer: Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsskick. Jordfästningen eller kistbegravningen har under århundraden varit den svenska kulturens enda begravningsform. Idag är Sverige mångkulturellt och religionsfritt. Kremation som begravningsskick har bedrivits i organiserad form i Sverige sedan tidigt 1900-tal men i andra kulturer i tusentals år. En tredje form av begravningsskick så kallad ekologisk frystorkning har under början av 2000-talet diskuterats men pga. begränsningar i lagen är det inte sannolikt att den tas i bruk inom överskådlig framtid. Under det senaste decenniet har kremation kommit att bli det övervägande valet. Närmare 65% kremeras i Olofströms kommun och liknande gäller för landet i helhet. Om den avlidne inte lämnat någon särskild önskan och det är okänt vad denne hade valt så är det en fråga för de anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av de två begravningsskicken. Det är inte bråttom. Det finns utrymme att känna efter och låta allt falla på plats utifrån de personliga och känslomässiga förutsättningarna hos de anhöriga. Detta är en del av sorgeprocessen.

Hur ser det ut i praktiken? Oavsett om det blir en kistbegravning eller en kremation vilar den avlidne i kistan under själva begravningsakten och de anhöriga och andra närvarande får ta avsked framme vid kistan. Akten avslutas antingen inne i kyrkan och kistan bärs ut till gravplatsen på kyrkogården av kyrkogårdspersonalen eller transporteras den i vår bil till krematoriet i Karlshamn. Man kan också avsluta akten ute vid gravplatsen på kyrkogården. Då går man i procession till gravplatsen och kan själv vara med och bära kistan eller anlitar vi särskilda bärare till detta uppdrag. Efter kremering kommer askan tillbaka i den urna man valt för att urnsättas på kyrkogården vid den gravplats man valt. Ett lättare alternativ kan vara en så kallad akt på urna, då kremationen redan är utförd.

Urnsättningen sker efter begravningsakten: Urnsättningens tidpunkt avtalas mellan de anhöriga och kyrkogårdspersonalen, prästen kan också vara med. Urnsättning sker hela året så länge det är frostfritt i jorden. Normalt är tiderna för urnsättning i Jämshögs församling onsdag, torsdag och fredag kl. 14.30 och 15.00 och i Kyrkhults församling är det fredagar kl. 14.30 och 15.00 samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under tiden mellan kremeringen och urnsättningen finns urnan med stoftet i krematoriets förvar. Vi kan om det så önskas och i mån av utrymme ta hem den till våra kylrum i Jämshög och Kyrkhult i avvaktan på urnsättningen.