Gravplats

Platsen för graven, monumentet över en människas liv och hemmahörande är outplånligt angelägen för den avlidne och de anhöriga. Att begravas på sin hemförsamlings kyrkogård i närhet till både de nära släktingar som lämnat jordelivet och de som finns kvar. Att spridas ut över vågorna eller i en älskad glänta; att färdas över nationsgränser hem till hemlandets marker eller att obemärkt spridas ut i kyrkogårdarnas anonyma minneslundar. Under mötet på begravningsbyrån går vi igenom detta moment och gör allt vi kan för att uppfylla alla önskemål och reda ut alla möjligheter inom ramarna för Begravningslagen.

Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Kanske finns det redan en gravplats, en familjegrav där den avlidne har sin givna plats. Då finns det redan en gravsten vid familjegraven som man kan komplettera med den avlidnes namn. Det kan också komma att bli aktuellt att göra en upprustning av gravstenen så att de nytillkomna namnen och de tidigare är i samma skick. Vi har bild- och informationsmaterial från våra samarbetspartners som levererar gravstenar i en mängd olika utföranden och varianter samt utför kompletteringar och renovering av gravstenar.
Mer info, klicka här

Utseendet på gravstenen, dess storlek, material och utförande bestäms i viss utsträckning av regler som kyrkogårdsförvaltningen har utarbetat tillsammans med kyrkorådet för att främja upplevelsen av den aktuella kyrkogården som helhet.
Det finns tre olika gravplatsalternativ på kyrkogårdarna. Läs mer, klicka nedan.

 


 

Kyrkogårdarnas tre gravplatsalternativ

Man kan välja mellan tre olika alternativ för gravplatsen på kyrkogårdarna i Olofströms kommun, likt på de flesta andra kyrkogårdar. Om man bor nära kan man åka till kyrkogården för att få en egen upplevelse av de olika varianterna av gravplatser. Det mest traditionella ärkistgravplats och urngravplats, en egen plats där kistan eller urnan sätts ned och en sten reses, en gravrättsinnehavare utses som har ansvar för att gravplatsen med plantering hålls i ordning. Det finns möjlighet att sluta avtal med kyrkogårdspersonalen om att de sköter gravplatsen i varierande omfattning. Gravfriden och gravrätt gäller här i 25 år med möjlig förlängning.

Ett andra alternativ som funnits i Sverige sedan slutet av 1950-talet är Minneslunden. Askan efter den avlidne sprids ut i ett särskilt iordningsställt område, en lund, utan en specifik markering för graven. Istället finns det en gemensam minnesplats för ljus och blommor. All övrig skötsel sköter kyrkogårdspersonalen.

Det tredje alternativet är Askgravlunden då har man en egen gravplats för askan efter den avlidne men gravstenen är mindre och det finns inga planteringar, dock kan man smycka graven med ljus i lykta och ampel på en särskild stång samt blommor i vas av sten. Man har dispositionsrätt i 25 år och på gravplatsen kan fyra urnor gravsättas. I Jämshögs församling finns två Askgravlundar, Naturstensängen och den nya Asklunden Brushanen. I Kyrkhults församling finns en nyligen invigd askgravlund sen hösten 2011.

 
Läs mer och se bilder i dokumentet ”Avgifter och regler för skötsel och underhåll av gravplats”
Läs mer och se bilder här: Kyrkhults församlings begravningspastoral