Dödsannons

Att sätta in en dödsannons i de tidningar som når den avlidnes släkt, vänner och bekanta är sätt att utrycka sin saknad, sin hedersbevisning för den avlidne och offentliggöra det inträffade. Att annonsera begravningsceremonin och kanske bjuda in till begravningskaffe/ minnesstund efteråt eller att informera om att man i stillhet, i kretsen av de närmaste tar farväl av den avlidne. Om man inte önskar så behöver man inte ha någon dödsannons.

Vi hjälper till med formuleringen och utformningen av dödsannonsen och visar vårt material av symboler och verser. Vi skriver ut ett korrekturexemplar med prisuppgift som de anhöriga kan godkänna innan vi skickar dödsannonsen i det digitala annonsbokningssystem som vi använder oss av för att beställa och boka annonsen direkt i tidningarna. Man får gärna ta med sig ett antal utskrifter om man önskar.