Begravningsakt

Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsceremoni. Om den avlidnes önskan inte är känd eller oviss ligger valet på de efterlevande anhöriga. Vi ser det som ovärderligt att deras önskan att hedra, ta farväl av och minnas den avlidne genom en viss begravningsceremoni tillgodoses.

I takt med att den svenska staten och Svenska kyrkan lösgjordes från varandra, att religionsfrihet och mångkulturalitet blivit en verklighet, omformas ritualer och hävdvunna seder kring de allra mest avgörande händelserna under en människas liv. Begravningslagen lämnar själva akten innan gravsättningen helt fri. Man kan utforma den på det vis som man känner att man behöver och önskar. Man behöver inte ha någon akt.

Hur ska man välja? I mötet på Begravningsbyrån samtalar vi om hur akten kan utformas. Alla frågor, idéer eller tankar som kommer upp, som kanske oroar eller känns angelägna vill vi göra vårt yttersta för att ta emot. Detta för att bistå de anhöriga i att utforma den begravningsceremoni som känns rätt för dem. Oavsett vilken typ av akt det slutligen blir finns alltid en representant från begravningsbyrån närvarande och behjälplig under begravningsakten.

Begravningsakten inom ramen för Svenska kyrkans ordning är den dominerande, runt 90 % år 2010 valde en kyrklig begravningsakt. Det är tusenårig tradition som kommer ur det luthersk-evangeliskt kristna Sverige och blivit djupt inlemmad i vår kultur. Tidigare generationer visar vägen och mycket långsamt förändras seder och bruk. Även om man ej är medlem i Svenska kyrkan vill man följa och hedra sin kulturs traditioner. Sederna innan och efter själva akten i kyrkan kommer med föräldragenerationen och tycks för de många självklar.

Katolska kyrkan och Serbisk-Ortodoxa kyrkan har församlingar i Olofströms kommun och är samarbetspartners i vår verksamhet. Om man är medlem i ett annat trossamfund som inte finns representerat i Olofströms kommun gör vi vårt yttersta för att bistå i att den avlidnes och de anhörigas tro och kultur får komma till det uttryck man önskar när det gäller sederna kring och utformandet av begravningsakten. Svenska kyrkan har skyldighet att bistå med lokaler där man kan utforma begravningsakten så som man önskar inom ramen för det trossamfund man tillhör.

Begravningsdagens datum och tjänstgörande präst
Datum för begravningsakten är en viktig och initial fråga. I Jämshögs församling sker begravningar normalt kl 10.00 och kl.13.00 onsdagar, torsdagar och fredagar. Kyrkhults församling har normalt begravningstider på fredagar kl. 10. 30 och 13.00 samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under de olika begravningstiderna tjänstgör olika präster. Om man av någon anledning vill ha en annan präst så undersöker vi den möjligheten i samråd med kyrkoherden i församlingen. En borgerlig begravning bokas normalt in under samma tider som församlingarnas eftersom gravsättningen efter begravningsakten sker inom Svenska kyrkans försorg är den beroende av kyrkogårdens personal och schema. Om det inte omgående är möjligt att boka in begravningsakten och officiant jobbar vi vidare på det och håller löpande kontakten med de anhöriga.

Ett möte äger rum mellan de anhöriga och prästen. Det kan ske genom att prästen gör hembesök eller att de anhöriga kommer till kyrkan samt via telefon. Då samtalar man om det som inträffat och om prästen inte kände den avlidne sedan tidigare kan denne få en uppfattning om hur den avlidne kan minnas och beskrivas i begravningstalet(griftetalet) och tas farväl av under begravningsakten.

Borgerlig begravningsofficiant
Göran Axelsson, ägare till begravningsbyrån är också verksam som borgerlig begravningsofficiant. Därutöver har Olofströms kommun två borgerliga begravningsförrättare utsedda.
Se länk till Olofströms kommun.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida:
Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Begravning enligt svenska kyrkans ordning